งานคอนกรีต

Posted by civil on June 13, 2012 in Uncategorized |

วัสดุผสมคอนกรีต จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ หินจะต้องเป็นหินปูน หรือหินแกรนิต ทรายต้องเป็นทรายแม่น้ำสะอาด เม็ดหยาบ ปูนซิเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั้งหมด และไม่เสื่อมคุณภาพ น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำสะอาดใช้ดื่มได้ อัตราส่วนผสมให้ใช้วิธีตวงโดยปริมาตร ก่อนใช้หินผสมต้องล้างให้สะอาดก่อน และทรายก่อนใช้ผสมต้องสาดผ่านตะแกรงเสียก่อน

  

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2011-2015 โยธา คลอง 6 All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9.1 theme from BuyNowShop.com.